կեանք

կեանք

Dasnabedian 1995: 445

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,3 4,24 8a,10 19,6 19,39 23,8 Acrostiche 3,7
vie

freq: 7


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԿԵԱՆՔ — (կենաց, նօք.) NBH 1 1080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. ζωή vita. որ եւ ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ. Կեալն. կենդանի գոլն, մնալն. ապրիլն. ողջութիւն. առողջութիւն. եւ Պատճառ կենաց. (լծ. տճկ. ճան, զինդէկեանի ). ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆԱԿԵԱՆՔ — (կենաց, կենօք.) NBH 1 0858 Chronological Sequence: 8c գ. αὑτοζωή ipsa vita, per se vita. Որ է նքն իւրեւ կեանք. նոյն ինքն բուն եւ ճշմարիտ կենդանութիւն. աղբիւր կենաց աստուած, եւ որ նովաւ ստանան զինքնաշարժ կեանս. *Ինքնագոյ եւ իքնակեանք ասեմք զմի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. ԱՆԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԸՆՉՈՒԹԻՒՆ Ոչ գոլն ընչեղ. անինչ եւ անստացուած կեանք. աղքատութիւն՝ մանաւանդ կամաւոր. *Վասն անընչեղութեանն ʼի բազում խաղաղութեանն եւ յանհոգութեան են կեանք աղքատին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՆՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0149 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. ԱՆԸՆՉԵՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԸՆՉՈՒԹԻՒՆ Ոչ գոլն ընչեղ. անինչ եւ անստացուած կեանք. աղքատութիւն՝ մանաւանդ կամաւոր. *Վասն անընչեղութեանն ʼի բազում խաղաղութեանն եւ յանհոգութեան են կեանք աղքատին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՏԱՔՍ — ( ) NBH 1 0381 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c մ. ἕξω foras, foris, extra Արմատ նախընթաց եւ հետեւորդ բառից. որպէս ծագեալ ʼի ձայնիցս Արտ, եւ աք. (անդք, եւ ոտք). եւ ըստ այսմ նշանակէ Յարտս, յանդս, ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՐԱԳՈՐԾ — (ի, աց.) NBH 1 0700 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 12c ա.գ. γεωργής, γεωπόνος agricola ἁροτήρ arator եւն. Որ գործէ զերկիր. հողագործ. արդիւնարար. հերկագործ՝ մարդ, կամ եզն. երկիր բանօղ, վարօղ. ... *Երկրագործ մշակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԱԳՈՐԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 1083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 11c, 12c ն. ζωοποιέω vivifico. Կենդանի առնել. կենդանացուցանել. նորոգել ʼի կեանս. յարուցանել զմեռեալն. եւ Պահել պահպանել ʼի կենդանութեան. *կեանք որ կենագործէ զմեզ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԴԱՆԱԾԻՆ — (ծնի, նաց.) NBH 1 1085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա. ζωγονοῦν, ζωογενής ab animali procreatus, animalis. Կենդանի ծնեալն. ʼի կենդանւոյն ծնեալն առ ʼի կեալ. կենդանի. *Խելամուտ առնել զորդիսն իսրայէլի ʼի մէջ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԴԱՆԱՊԵՏԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 1086 Chronological Sequence: 8c ա. ζωαρχικός principalis vitae. Որ ինչ հայի առ պետն կենդանութեան, կամ առ տուօղն կենաց. *Գերագոյն կեանք, եւ կենդանապետական կեանք է, եւ ամենայն կենաց է պատճառ. Դիոն. ածայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. ζωή vita, salus. Կենդանի գոլն. կեալն. կեանք. ողջութիւն, կեանք. ... *ոչ հասեն ʼի տարեկանս կենդանութեան: Խաղ համարեցան զկենդանութիւն մեր: Կարդաց զտէր կենդանութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, չաց.) NBH 1 1094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c ա. σωτήρ salvator, servator. Կեցուցանօղ. փրկիչ. փրկագործ. կենարար. ազատարար. փրկական. *Արարիչ եւ կեցուցիչ: Կեանք եւ կեցուցիչ. Ագաթ.: Յճխ.: *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.